1999 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2003 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalında yüksek lisansına devam etmiş ve 2006 yılında kurumsal imaj üzerine çalışma yaparak yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 Yılında Selçuk Üniversitesine Öğretim Görevlisi olarak atanmış ve İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinde Web Tasarımı, Grafik Tasarım, Temel Tasarım, Reklam Fotoğrafçılığı ve Temel Fotoğrafçılık dersleri vermiştir. Ulusal ve uluslararası 30’u aşkın ödül sahibi olan Tarık Doğan, Görsel İletişim Tasarımı Konularında çalışmalarını yürütmekte ve halen aynı üniversitede Reklamcılık Bölümünde görev yapmaktadır.

In 1999, after completing his undergraduate education at Selçuk University Faculty of Communication, Department of Public Relations and Publicity, he continued his master's degree at Selçuk University Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity in 2003 and completed his master's degree in 2006 with a study on Corporate Image. In 2005, he was appointed as a lecturer at Selçuk University and taught Web Design, Graphic Design, Basic Design, Advertising Photography and Basic Photography in all departments of the Faculty of Communication.
Tarık Doğan, who has more than 30 national and international awards, carries out his studies in Visual Communication Design and is still working in the Advertising Department at the same university.